ประวัติความเป็นมา

The Sine-G Engineering เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์

อิเลคทรอนิคส์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย รับประกอบและติดตั้งงานตามแบบของลูกค้า บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2550

โดยใช้ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 0.5 ล้านบาท

การบริการของเราจะเป็นแบบครบวงจร ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของลูกค้าได้หลากหลายความต้องการ เพราะเราเข้าใจถึง

ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี เรามีทีมงานที่มีความรับผิดชอบสูง และ มีตวามคล่องตัวสูง เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง