ทำไมถึงต้องเป็น Sine-G

เพราะทีมงานของ Sine-G มีประสปการณ์ในการทำงานในบริษัทในแวดวงไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ แมกคานิกส์ และ ซอฟแวร์ ทั้งบริษัทใน

ส่วนของ Supplier และ Manufacturing มาก่อน ทีมงานของเรา ได้มีโอกาสร่วมงานที่หลากหลายแผนก เช่น Automation,

Tooling Design, Maintenance, Process, Production และ Software Development. ดังนั้น เราสามารถที่จะเข้าไปดูแลลูกค้าและแนะนำ

 และ แก้ไข ปัญหาให้ลูกค้า ได้อย่างถูกจุด และ ถูกต้อง ซึ่งลดเวลาที่จะทำความเข้าใจ ในระบบ และ ขึ้นตอนที่ซับซ้อน ที่มักจะเกิดขึ้นกับ

บริษัทใหญ่ๆ นั้นๆได้เป็นอย่างดี เราจะมีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้อย่างแท้จริงครับ